"OKULARY TO OPTYCZNE WŁAŚCIWOŚCI SOCZEWKI,
ZAMKNIĘTE W MAŁYM DZIELE SZTUKI, JAKIM SĄ OPRAWY."
Okulary

"BADANIE WZROKU TO PIERWSZY KROK
NA DRODZE DO DOBREGO WIDZENIA."

W Optyk NA OKO, badanie wzroku przeprowadzane jest wg standardów Polskiego Towarzystwa Optometrycznego. A kim jest optometrysta? To człowiek, którego wiedza i umiejętności stoją pomiędzy lekarzem okulistą a optykiem. Optometrysta w sposób precyzyjny określa potrzeby wzrokowe Pacjenta, bada refrakcję i funkcjonowanie układu wzrokowego, a następnie dopasowuje wykonanie okularów do możliwości technicznych.
Guesshoyakodakszajnapolaroid
01
02
PIERWSZYM ETAPEM BADANIA JEST WYWIAD
- określenie stylu życia i potrzeb wzrokowych. A następnie przeprowadzone jest KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU ze szczegółowym pomiarem refrakcji obiektywnej i keratometrii (pomiar krzywizny rogówki).
NASTĘPNIE ODBYWA SIĘ BADANIE WZROKU NA FOROPTERZE.
Foropter pozwala na precyzyjne i szybkie sprawdzenie ostrości widzenia do dali i bliży. Pacjent odczytuje wyświetlane przez rzutnik specjalne znaki i testy widzenia.

"DOPASUJ OKULARY DO SIEBIE, A NIE SIEBIE DO OKULARÓW."

03
Optotypy
Litery, cyfry lub obrazki dla dzieci o zmiennej wielkości.
Test czerwono-zielony
Test różnicowy, pozwala na bardzo dokładny dobór składowej sferycznej refrakcji.
Figura promienista
Jest to podstawowy test „wykrywania” astygmatyzmu.
Test solniczki
Jest to precyzyjny test określania wielkości astygmatyzmu.

Po sprawdzeniu oka prawego i lewego następuje kontrola widzenia obuocznego do dali i bliży.

04
A JAKIE WIDZENIE BĘDZIE W NOWYCH OKULARACH?
Aby się o tym przekonać zakładamy oprawy probiercze i chodząc po gabinecie i salonie możemy to sprawdzić.Taki test ostatecznie weryfikuje prawidłowość dobranej korekcji okularowej.

"DOKŁADNIE PRZEPROWADZONE BADANIE WZROKU I DOBRA KOMUNIKACJA Z PACJENTEM GWARANTUJĄ SUKCES W DOBORZE OKULARÓW."